Aanpak

  • Maatwerk: een ‘tailor-made’ traject toegespitst op jouw vraag en jou als persoon
  • Indien nodig garanderen we dat je binnen 1 week in gesprek komt met een coach
  • Een integratieve benadering. We werken op verschillende niveaus: gevoel, gedrag, gedachten, lichaam, sociaal, zingeving
  • Ruime (internationale) ervaring in het begeleiden van mensen
  • Positieve benadering: we helpen je om grip op je leven te krijgen
  • Realiseren van duurzame verandering door het aanpakken van interne en externe aspecten