Privacyverklaring

Privacy en cookie statement

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt
vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

Met wie doe je zaken?

Telos Coaching
Geestbrugkade 32

2281 CX Rijswijk (ZH)

Han Yin Bong en Rachel Thoms kunnen beiden optreden als Functionaris Gegevensbescherming van Telos Coaching. Zij zijn te bereiken via info@teloscoaching.nl

www.teloscoaching.nl

KVK: 27285401

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– je aanmeldt voor een coachingstraject
– informatie aanvraagt
– klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding

teloscoaching.nl legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht. Je kunt dan denken aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via info@teloscoaching.nl. Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen via info@teloscoaching.nl. Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt

Teloscoaching.nl verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

Bewaartermijn

Telos Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar van jouw cliënt dossier. We hanteren een termijn van 7 jaar voor de algemene persoonlijke gegevens voor de Belastingdienst.

Gebruik openbare bijdragen

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Teloscoaching.nl of een andere openbare website, dan kan Teloscoaching.nl deze bijdrage ook elders publiceren.

Niets van de door ons openbaar gepubliceerde teksten, artikelen, afbeeldingen, video materiaal of anderszins gepubliceerde werken mogen zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gemonteerd, getoond of gekopieerd.

Websites van derden

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Teloscoaching.nl geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Cookies

Teloscoaching.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren;
 • Het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Teloscoaching.nl niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Teloscoaching.nl via: info@teloscoaching.nl

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Teloscoaching.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in juni 2022.

Bezoekadres

Tel: 0615497069 (Rachel) / 0621560774 (Han Yin)
Email: info@teloscoaching.nl
Ons adres: Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

We zijn makkelijk te bereiken met openbaar vervoer of met de auto. Er is bij ons ook gratis parkeergelegenheid.